+420 774 308 777

Ing. Anita Pohnánová

mzdové účetnictví

 

Chcete mít personalistiku a mzdy na jednom místě?

Nabízím profesionální služby ve všech oblastech mzdového účetnictví.
Mám vysokoškolské ekonomické vzdělání při Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava. Praxe v mzdovém účetnictví v několika brněnských firmách a účetní kanceláři, zkušenosti  s personalistikou a se zpracováním mezd v softwaru Pohoda/Pamica, K2 atmitec a Byznys. Díky velmi dobré znalosti angličtiny můžu spolupracovat i se zahraničními klienty.

Nabízím

Zpracování mzdové agendy

 • registrace nových zaměstnanců u všech příslušných úřadů (Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřad práce v případě cizinců apod.)
 • odhlášení odchozích zaměstnanců u všech příslušných úřadů (Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřad práce v případě cizinců apod.)
 • pravidelný měsíční výpočet mezd, srážek, odvodů a daňové povinnosti na základě měsíčních podkladů ve stanoveném výplatním termínu
 • zajištění odeslání povinných měsíčních přehledů na zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení
 • komunikace se zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem, Kooperativou, exekutory
 • odeslání výplatních pásek, rekapitulací mezd, příkazů k úhradě
 • řešení mezd zaměstnanců s exekucemi
 • zpracování ročních výkazů, vyúčtování zálohové a srážkové daně, roční zúčtování daně, evidenční listy důchodového pojištění, mzdové listy apod.

Vedení personální agendy

 • příprava pracovních smluv a dohod
 • vyhotovení výstupních formulářů (zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, ELDP, potvrzení výdělku pro úřad práce a jiné)
 • vyhotovení potvrzení výdělku pro Kooperativu v případě pracovního úrazu a pod.

Působnost

Brno a celá ČR

Ceník služeb

Ceny služeb za zpracování mezd se liší podle druhu, rozsahu a náročnosti mzdové agendy. Orientační částky:

Zpracování mezd u firmy do 50 zaměstnanců: 150 Kč/zaměstnanec

Zpracování mezd u firmy nad 50 zaměstnanců: 100 Kč/zaměstnanec

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob: 790 Kč

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně přehledů: 1 390 Kč  

 

Novinky a změny v roce 2021

 

Minimální mzda

 • minimální mzda pro rok 2021 vzrostla na 15 200 Kč, základní hodinová sazba na 90,50 Kč
 • se zvýšením minimální mzdy souvisí taky zvýšení odvodů na zdravotní pojištění

 Zdravotní pojištění

 • minimální záloha na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů a pro lidi, kteří pracují na částečný úvazek a berou méně než měsíční minimální mzdu vzrostla na 2052 Kč (13,5 % z minimální mzdy)

Sociální pojištění

 • maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2021 je 1 701 168 Kč, což je 48 násobek průměrné měsíční mzdy pro rok 2021. Průměrná měsíční mzda pro rok 2021 je 35 441 Kč

Zrušení solidární daně z příjmů fyzických osob

 • od 1.1.2021 se ruší solidární daň. Do výše 141 764 Kč (tj. čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy) se počítá 15% daň z hrubého příjmu, od této částky se pak příjem daní 23% sazbou.

 Diety a stravné

Tuzemské stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši:

 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud bylo „zaměstnanci v podnikatelské sféře“ během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • dochází i ke změnám v sazbách zahraničního stravného, a to na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 510/2020 Sb.   

 Dohoda o pracovní činnosti

 • od 1.1.2021 se zvyšuje limit na 3 499 Kč, to tedy znamená, že sociální a zdravotní pojištění se platí u měsíčního výdělku, který přesáhne 3 499 Kč

 Sleva za umístěné dítě v předškolním zařízení

 • pro rok 2021 se jedná o částku ve výši 15 200 

Kontakty

 • ZAVOLEJTE MI

  +420 774 308 777
 • NAPIŠTE MI

  anit.pohnanova@gmail.com
 • ADRESA

  Na Poříčí 46/11
  664 51  Šlapanice u Brna

 • 670100-2208481818/6210 (mBank)
  74856006 (neplátce DPH)

Copyright Ing. Anita Pohnánová